Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu.pdf 2122037 kb  
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Milna za 2020. godinu.pdf 3112092 kb  
Prijedlog Programa potreba javnih ustanova Općine Milna za 2020. godinu.pdf 633823 kb  
Prijedlog Programa potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2020. godinu.pdf 857335 kb  
Prijedlog Programa ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, razvojne strategije i imovinu Općine Milna za 2020. godinu.pdf 1343074 kb  
Prijedlog Socijalnog programa Općine Milna za 2020. godinu.pdf 1422263 kb  
Projekcije Proračuna Općine Milna za 2021. i 2022. godinu.pdf 11006061 kb  
Proračun Općine Milna za 2020. godinu.pdf 151290 kb  
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Milna za 2020. godinu.pdf 229999 kb  
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Milna za 2020. godinu.pdf 200059 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.pdf 19497647 kb  
Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020..xls 1346048 kb
Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01-31.12.2020..pdf 1148452 kb  
Financijski izvještaji - DV Milna.xls 1347072 kb
Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01-31.12.2020. - DV Milna.pdf 348000 kb  
Referentna stranica DV Milna.pdf 1504524 kb  
Referentna stranica.pdf 754561 kb  
Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proračuna za 2020. godinu-opći dio.pdf 81880 kb  
Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proračuna za 2020. godinu-posebni dio.pdf 101368 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama