Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Grada Paga za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.docx 592460 kb
PRORAČUN GRADA PAGA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022 I 2023.GOD..docx 647816 kb
PRORAČUN GRADA PAGA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022 I 2023.GOD..pdf 2733961 kb  
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2021. GODINU.pdf 217269 kb  
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2021. GODINU.docx 19629 kb
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2021.pdf 1981848 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2021.docx 424209 kb
I izmjena i dopuna proračuna Grada Paga za 2021..docx 1283661 kb
I izmjena i dopuna proračuna Grada Paga za 2021..pdf 1994183 kb  
Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021..xls 1370112 kb
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01-31.12.2021.pdf 2409625 kb  
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2021..docx 139831 kb
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2021..pdf 1730608 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama