Naziv Veličina Preuzmi
Proračun Grada Paga za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.pdf 2534220 kb  
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2019. godinu.pdf 156302 kb  
Godišnji izvještaj oizvršenju Proračuna grada Paga za 2018. godinu.pdf 3879695 kb  
Godišnji izvještaj oizvršenju Proračuna grada Paga za 2018. godinu.docx 7705242 kb
Zaključak Gradskog vijeća Grada Paga-Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.pdf 136709 kb  
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Paga za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.pdf 1967091 kb  
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2019. GODINU.pdf 2284306 kb  
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2019. GODINU.docx 3562650 kb
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU.pdf 2740734 kb  
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU.docx 7569127 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama