Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Gada Raba za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.xls 196608 kb
Prijedlog Plana razvojnih Programa za 2018. godinu sa projekcijama.pdf 222142 kb  
Plan razvojnih Programa za 2018. godinu sa projekcijama.pdf 222214 kb  
OBRAZLOZENJE_PRORACUNA_2018.GODINU.pdf 865295 kb  
Proračun Grada Raba za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.pdf 1154871 kb  
GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRMA GRADA RABA ZA 2017. GODINU.pdf 225646 kb  
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019. I 2020. GODINU.pdf 219327 kb  
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONS. PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2017. GODINU.pdf 1644526 kb  
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU.pdf 1756562 kb  
II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA RABA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019. I 2020. GODINU.pdf 224457 kb  
II. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU.pdf 1805012 kb  
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONS. PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU.pdf 1445314 kb  
III. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA S PROJEKCIJOM.pdf 220550 kb  
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU.pdf 1675567 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama