Naziv Veličina Preuzmi
Nacrt Prijedloga PRORAČUNA GRADA TRILJA ZA 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. (1).xls 169984 kb
ODLUKA O FINANCIRANJU REDOVITIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA I - III 2022.xls 207872 kb
ODLUKA O FINANCIRANJU REDOVITIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA I - VI 2022.xls 227328 kb
ODLUKA O FINANCIRANJU REDOVITIH I NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA I - IX 2022.xls 221696 kb
Proračun Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.xls 206848 kb
Proračun Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.pdf 8940848 kb  
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu.doc 61440 kb
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu.pdf 1592761 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama