Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Grada Kastva za 2018.godinu.pdf 552714 kb  
Proračun Grada Kastva za 2018. godinu.ods 66473 kb
ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2018. GODINU.pdf 1025451 kb  
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU.pdf 16097867 kb  
Analitički prikaz ostvarenih izdataka po krediitima za 2017. godinu.pdf 191567 kb  
Izvještaj o preraspodjelama sredstava u proračunu Grada Kastva za 2017. godinu.pdf 383002 kb  
Izvještaj o korištenju proračunske pričuve Grada Kastva za 2017. godinu.pdf 529390 kb  
Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2017. godinu.pdf 531516 kb  
Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu.pdf 755383 kb  
Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu.pdf 395991 kb  
Obrazloženje uz Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2017. godina.pdf 398419 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018. godinu.pdf 509069 kb  
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018. godinu 380031 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama