Naziv Veličina Preuzmi
Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2021. godinu.docx 18955 kb
Prijedlog Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu.pdf 17970882 kb  
Plan razvojnih programa.docx 21742 kb
Proračun Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.g..pdf 25730739 kb  
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU.docx 19523 kb
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021..pdf 782716 kb  
NASLOVNA -proračun za 2021. godinu.doc 49152 kb
PRIHODI ZA 2021. - ANALITIKA.doc 1856512 kb
RASHODI ZA 2021. I PROJEKCIJE.doc 532480 kb
RASHODI ZA 2021. - POSEBNI DIO.doc 2404352 kb
RASHODI ZA 2021. POZICIJE.doc 10625536 kb
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU.doc 471552 kb
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020..xls 1324032 kb
Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2020.-31.12.2020..pdf 1666027 kb  
Evidencija primljenih i danih vrijednosnih papira.pdf 622551 kb  
Evidencija sudskih sporova Općine Donji Andrijevci.pdf 184224 kb  
Potvrda FINE.pdf 968215 kb  
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu.pdf 92215 kb  
Izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu.pdf 25660538 kb  
Polugodišnj izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za raz.1.1.-30.6.2021..doc 58368 kb
Polugodišnj izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za raz.1.1.-30.6.2021..pdf 10873272 kb  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za razdoblje 1.1.-31.12.2020.g.xlsx 112383 kb
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za razdoblje 1.1.-31.12.2020.g.pdf 1010884 kb  
Bilješke uz fin.izvj.proračuna za razdoblje 1,.1.-30.6.2021..doc 43008 kb
Potvda_FINA.pdf 1101755 kb  
Izvještaji poračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-30.6.2021..xls 1337344 kb
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-30.9.2021.xls 1396224 kb
Bilješke uz financijske izvještaje proračuna Općine Donji Andrijevci za razdoblje 1.1.-30.9.2021..doc 46080 kb
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za razdoblje 1.1.-30.9.2021.pdf 1028338 kb  
Obrazloženje III. izmjena i dopuna proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu.docx 19722 kb
III. Izmjene i dopune proračuna Donji Andrijevci za 2021. godinu.pdf 21609759 kb  
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1.-31.12.21.doc 59392 kb
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-31.12.21.xls 1339392 kb
Potvrda iz Fine za Financijski izvještaj 12.2021..pdf 1281533 kb  
Referentna stranica izvještaja za 12.2021..pdf 1672457 kb  
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE PRORAČUNA OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI.doc 59392 kb
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.xlsx 422799 kb
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju.pdf 1281533 kb  
Referentna stranica izvještaja 2021. godina.pdf 1672457 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama