Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf 676084 kb  
Proračun Općine Baška Voda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf 676282 kb  
Godišnji obračun Proračuna Općine Baška Voda za 2017. godinu.xls 108032 kb
Bilješke uz Godišnji Obračun proračuna za 2017. godinu.pdf 221140 kb  
Polugodišnji obračun Proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu.xls 97792 kb
Bilješke uz Polugodišnji Obračun proračuna za 2018. godinu.pdf 217510 kb  
Izmjene i dopune proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu.xls 104448 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama