Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog proračuna Općine Civljane za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.pdf 1124054 kb  
Proračun Općine Civljane za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu.pdf 1018487 kb  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.pdf 3061116 kb  
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu.pdf 1363616 kb  
Polugodišnje Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2019. godinu.pdf 392116 kb  
Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna za 2019. godinu.pdf 308389 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama