Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.pdf 616866 kb  
Proračun Općine Lovran za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu.pdf 616510 kb  
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovran za 2017.g.pdf 218875 kb  
Obrazloženje proračuna Općine Lovran za 2017. godinu.pdf 572329 kb  
Prve izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovran za 2017.pdf 22779 kb  
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2017. godinu.pdf 271951 kb  
Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Lovran za 2017.pdf 47098 kb  
Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2017. godinu.pdf 115052 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2017. godinu.pdf 693967 kb  
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2017. godinu.pdf 374031 kb  
Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovran za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.pdf 263490 kb  
Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2017. godinu.pdf 621052 kb  
Obrazloženje Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Lovran za 2017.pdf 158554 kb  
1. Financijski izvještaj Općine Lovran za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017..xls 1332224 kb
2. Tablice uz Bilješke za financijske izvještaje na dan 31.12.2017. .xls 70656 kb
3. Obvezne bilješke uz bilancu na dan 31.12.2017.doc 47104 kb
4. Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.doc 247808 kb
5. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.pdf 756887 kb  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu - ZAVRŠNI.pdf 939751 kb  
Odluka o raspodjeli rezultata Općine Lovran za 2017. godinu.pdf 214644 kb  
Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2017. godinu.pdf 343533 kb  
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lovran za 2017.pdf 586613 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama