Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.pdf 949673 kb  
Prijedlog Proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.ods 39738 kb
Proračun Općine Tučepi za 2018.godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.godinu .ods 40756 kb
Programi za 2018. godinu.odt 30428 kb
Plan razvojnih projekata za razdoblje 2018-2020.ods 27642 kb
I izmjene Proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu.pdf 656753 kb  
I. izmjene i dopune programa u 2018. godini.pdf 352165 kb  
Godišnji obračun Proračuna za 2017.godinu - opći dio naslovna strana.docx 19726 kb
Bilješke uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.godinu.pdf 1042496 kb  
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 01.01.-31.12.2017..xls 179200 kb
Izvršenje po programskoj klasifikaciji od 01.01.-31.12.2017..xls 177664 kb
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 01.01.-31.12.2017..xls 79872 kb
Obračun razvojnih programa Općine Tučepi od 01.01.-31.12.2017.god..xls 112640 kb
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 01.01.-31.12.2017..xls 53248 kb
Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 01.01.-31.12.2017..xls 40448 kb
II izmjene i dopune programa u 2018.godini.docx 30250 kb
II izmjene Proračuna Općine Tučepi za 2018.godinu. - opći dio.xls 44032 kb
II izmjene Proračuna Općine Tučepi za 2018.godinu. - posebni dio.xls 117248 kb
Polugodišnji izvještaj Općine Tučepi za razdoblje od 01.01. -30.06.2018. godine.pdf 1974954 kb  
III izmjene Proračuna Općine Tučepi za 2018.godinu. - opći dio.pdf 112293 kb  
III izmjene Proračuna Općine Tučepi za 2018.godinu. - posebni dio.pdf 461128 kb  
III izmjene i dopune programa u 2018.godini.pdf 135717 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama