Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog proračuna Grada Paga za 2020. i projekcija za 2021 i 2022..docx 217230 kb
Prijedlog proračuna Grada Paga za 2020. i projekcija za 2021 i 2022..pdf 2800129 kb  
PRORAČUN GRADA PAGA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU.pdf 3365390 kb  
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2020. GODINU.docx 19067 kb
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2020. GODINU.pdf 217506 kb  
PRORAČUN GRADA PAGA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU.docx 2336443 kb
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2019. GODINU 2284306 kb
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2019. godinu.docx 1569008 kb
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2019. godinu.pdf 7222186 kb  
I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU.pdf 1803235 kb  
I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU.docx 1092048 kb
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU.docx 2423891 kb
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA PAGA ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU.pdf 1950965 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2020..docx 898357 kb
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2020..pdf 3428935 kb  
Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020.xls 1333248 kb
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2020..doc 55808 kb
Potvrda FINE o preuzetom Financijskom izvještaju.pdf 784168 kb  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2020. godinu.docx 2444607 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama