Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.xls 217600 kb
Proračun Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.xls 176640 kb
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 103396 kb  
Plan razvojnih programa 2020-2022. godinu.xls 36864 kb
Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 117042 kb  
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 121182 kb  
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 127123 kb  
Proračun Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.pdf 504430 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama