Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.xls 217600 kb
Proračun Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.xls 176640 kb
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 103396 kb  
Plan razvojnih programa 2020-2022. godinu.xls 36864 kb
Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 117042 kb  
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 121182 kb  
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 127123 kb  
Proračun Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.pdf 504430 kb  
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Visoko za 2019. godinu.xls 254464 kb
Izvršenje - programa društvenih djelatnosti za 2019. godinu.docx 19497 kb
Izvršenje -Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx 16713 kb
Izvršenje-programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx 16640 kb
Izvršenje Plan razvojnih programa Općine Visoko za 2019. godinu.xls 34816 kb
Obrazloženje- godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019.pdf 189040 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Visoko za 2020. godinu.xls 258560 kb
I. rebalans plana razvojnih programa Općine Visoko za razdoblje 2020.-2022..xls 34304 kb
I rebalans Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije 2021. i 2022. godinu.xls 189952 kb
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.doc 157184 kb
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu.doc 63488 kb
Izmjene i dopune Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.docx 47938 kb
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021 godinu.doc 35840 kb
Godišnji financijski izvještaj Općine Visoko za 2020.xls 1313280 kb
Bilješke uz financijske izvještaje Općina Visoko za 2020. godinu.doc 64000 kb
Izvršenje program društvene djelatnosti 2020. godinu.doc 64512 kb
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Visoko za 2020. godinu.xls 269824 kb
Izvršenje Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.docx 47681 kb
Izvršenje PROGRAM odrzavanja komunalne infrastrukture 2020. godinu.doc 164352 kb
Izvršenje plana razvojnih programa 2020. godinu.xls 36864 kb
OBRAZLOZENJE godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 2020 - finas.doc 869888 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama