Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.xls 217600 kb
Proračun Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.xls 176640 kb
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 103396 kb  
Plan razvojnih programa 2020-2022. godinu.xls 36864 kb
Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 117042 kb  
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 121182 kb  
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Visoko za 2020. godinu.pdf 127123 kb  
Proračun Općine Visoko za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.pdf 504430 kb  
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Visoko za 2019. godinu.xls 254464 kb
Izvršenje - programa društvenih djelatnosti za 2019. godinu.docx 19497 kb
Izvršenje -Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx 16713 kb
Izvršenje-programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx 16640 kb
Izvršenje Plan razvojnih programa Općine Visoko za 2019. godinu.xls 34816 kb
Obrazloženje- godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019.pdf 189040 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama