Naziv Veličina Preuzmi
Proračun za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu.pdf 328072 kb  
Prijedlog Proračuna za 2016. godinu.pdf 18109822 kb  
Prve izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu.pdf 5835117 kb  
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu.pdf 1929914 kb  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu.pdf 12048252 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu.pdf 552402 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama