Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog proračuna Općine Civljane za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022..pdf 474968 kb  
Proračun Općine Civljane za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.pdf 461540 kb  
Obrazloženje godišnjeg obračuna proračuna za 2019.g..pdf 186622 kb  
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Civljane za 2019. godinu.pdf 1403114 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Civljane zza razdoblje 01.01.-30.06.2019 1363616 kb
Obrazloženje - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.docx 25703 kb
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.rtf 774173 kb
Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020..docx 34488 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama