Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Općine Gornja Stubica za 2019. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf 337404 kb  
Proračun Općine Gornja Stubica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.pdf 453096 kb  
Proračun Općine Gornja Stubica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.xls 88576 kb
Plan razvojnih programa Općine Gornja Stubica za razdoblje 2019. - 2021. godina.xlsx 55522 kb
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2018. godinu.PDF 1656845 kb  
I. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu s projekcjama za 2020. i 2021. godinu.pdf 538254 kb  
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf 641621 kb  
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu.pdf 528094 kb  
I. izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2019. godini.pdf 474252 kb  
Odlluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu.pdf 208769 kb  
I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.pdf 280610 kb  
I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini.pdf 265963 kb  
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Gornja Stubica za 2019. godinu.pdf 8127861 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama