Naziv Veličina Preuzmi
Proračun Općine Bistra za 2018. - OPĆI DIO.pdf 221613 kb  
Proračun Općine Bistra za 2018. - POSEBNI DIO.pdf 582717 kb  
Projekcije proračuna 2018-2020 - OPĆI DIO.pdf 362732 kb  
Projekcija proračuna 2018.-2020. - POSEBNI DIO.pdf 766466 kb  
Kratki vodič kroz Proračun 2018. godinu.pdf 1378203 kb  
Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017..docx 53077 kb
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Bistra za 2017.g.pdf 8241941 kb  
I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bistra 2018.-2020. za 2018..pdf 481330 kb  
I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu.pdf 859025 kb  
II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bistra 2018.-2020. za 2018..pdf 496723 kb  
II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu.pdf 725310 kb  
Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2018.pdf 296537 kb  
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2018.pdf 297008 kb  
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bistra za 2018..pdf 166465 kb  
Plan razvojnih programa Općine Bistra 2018.-2020..pdf 455851 kb  
Prijedlog projekcija proračuna 2018-2020..pdf 472586 kb  
Prijedlog proračuna Općine Bistra za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu.pdf 369793 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu.xls 337408 kb
Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Bistra 1.1.-30.6.2018..xlsx 34061 kb
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 1.1.-30.6.2018..pdf 1029914 kb  

Slijedite nas na društvenim mrežama