Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Općine Gunja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.pdf 1266226 kb  
Odluka o usvajanju Proračuna Općine Gunja za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.pdf 55473 kb  
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gunja za 2020. godinu.pdf 328835 kb  
Proračun Općine Gunja za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.pdf 2199996 kb  
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020, 2021 I 2022.docx 54214 kb
Proračun Općine Gunja za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - OPĆI DIO.docx 28357 kb
Proračun Općine Gunja za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - POSEBNI DIO.docx 284919 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama