Naziv Veličina Preuzmi
Proračun Općine Kaptol za 2022. godinu.pdf 1214056 kb  
Proračun Općine Kaptol za 2022. godinu.docx 283165 kb
Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.pdf 1111517 kb  
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu.pdf 1106481 kb  
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu.pdf 1102574 kb  
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu.pdf 2007514 kb  
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2022.godinu.docx 953197 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama