Naziv Veličina Preuzmi
Prijedlog Proračuna Grada Makarske za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu.xls 740864 kb
Obrazloženje Plana proračuna za 2018. godinu.doc 248320 kb
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Makarske za 2018. godinu.pdf 230363 kb  
Proračun Grada Makarske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf 1997635 kb  
Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2017. godinu.xlsx 143279 kb
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA GRADA MAKARSKE ZA 1-12. 2017. GODINE.doc 537088 kb
Izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.xls 312320 kb
Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna Grada Makarske za 2018. godinu.doc 551424 kb

Slijedite nas na društvenim mrežama