Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

PLAN  NORMATIVNIH  AKTIVNOSTI OPĆINE KISTANJE  U 2017.GODINI

R.br.

Naziv akta

 

Donositelj akta

Predviđeno razdoblje

1.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017.g.

Općinsko vijeće

I.tromjesečje

2.

Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture Općine Kistanje za 2017.g.

Općinski načelnik

I.tromjesečje

3.

Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.

Općinsko vijeće

I.tromjesečje

4.

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.

Općinsko vijeće

I.tromjesečje

5.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Kistanje za 2016.

Općinsko vijeće

I.tromjesečje

6.

Godišnji izvještaj o Izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2017.g.

Općinsko vijeće

I.tromjesečje

7.

Proračun Općine Kistanje za 2018.g. sa projekcijama za 2019. i 2020.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

8.

Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2018., sa projekcijama za 2019. i 2020.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

9.

Program socijalnih i drugih potreba građana na području općine Kistanje za 2018.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

10.

Program  javnih potreba u sportu za 2018.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

11.

Program javnih potreba u kulturi za 2018.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

12.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

13.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

14.

Odluka o sufinanciranju  troškova prijevoza učenika srednjih škola na području općine  Kistanje za razdoblje siječanj-srpanj 2018.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

15.

 Odluka  o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2018.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

16.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u     Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2018.g.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje

17.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2018.godinu i igraonice za djecu.

Općinsko vijeće

IV tromjesečje