Općina Civljane

  Kontakt podaci
  Općina Civljane
  Kod doma 3, Civljane, 22310 Kijevo
  OIB: 08624197034
  022 785 8700
  opcina@civljane.hr

KLASA: 032-01/20-01/1

URBROJ: 2182/13-01/20-1

Civljane, 4. siječnja 2020. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE CIVLJANE U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Statutarna odluka o izmjeni Statuta

Općinsko upravno tijelo

veljača 2020. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

2.

Izmjena i dopuna Poslovnika Općine Civljane

Općinsko upravno tijelo

veljača 2020. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

3.

Odluka o izmjenama prostornog plana Općine Civljane

Općinsko upravno tijelo

prosinac 2020. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

4.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Civljane za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Općinsko upravno tijelo

Po potrebi u toku godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

5.

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Civljane za 2020.

 

Općinsko upravno tijelo

Po potrebi u toku godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

6.

Program izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba i stimulacija za 2020.

 

Općinsko upravno tijelo

Po potrebi u toku godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

7.

Program izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Općinsko upravno tijelo

Po potrebi u toku godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

8.

Program izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.

Općinsko upravno tijelo

Po potrebi u toku godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

9.

Proračun Općine Civljane za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Općinsko upravno tijelo

studeni 2020. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

10.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.

Općinsko upravno tijelo

studeni 2020. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

11.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Općinsko upravno tijelo

prosinac 2020. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

12.

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2021.

Općinsko upravno tijelo

prosinac 2020. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

13.

Program javnih potreba u kulturi za 2021.

Općinsko upravno tijelo

prosinac 2020. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

14.

Program socijalnih potreba i stimulacija za 2021.

Općinsko upravno tijelo

prosinac 2020. godine

30 dana

 

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti