Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

KLASA: 022-05/19-01/28

URBROJ: 2177/05-02-19-1

Kaptol, 15. veljače 2019. godine

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA  SAVJETOVANJA  S  JAVNOŠĆU  OPĆINE  KAPTOL U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Kaptol

Općinski načelnik

I kvartal 2019.

 

22.-30. siječnja 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak 2019.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o paušalnom porezu po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Općinski načelnik

I kvartal 2019.

22.-30. siječnja 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak 2019.

Općinsko vijeće

3.

Izmjena Odluke o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2019. godini

Općinski načelnik

I kvartal 2019.

01.-30. ožujka 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak 2019.

Općinsko vijeće

4.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu

Općinski načelnik

I i IV  kvartal 2019.

01.-30. ožujka 2019.

01-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak/listopad 2019.

Općinsko vijeće

5.

Proračun Općine Kaptol za 2020 godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

6.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol

Općinski načelnik

IV  kvartal

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

7.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2020. godinu na području Općine Kaptol

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2019.

 

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

 

Općinsko vijeće

8.

Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2020. godinu

 

Općinski načelnik

 

IV kvartal

 

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

 

Općinsko vijeće

9.

Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

10.

Izmjene  i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2019. godinu na području Općine Kaptol

Općinski načelnik

I i IV kvartal

 

 

01.-30. ožujka 2019.

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak/listopad 2019.

Općinsko vijeće

11.

 Izmjene  i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol

Općinski načelnik

I i IV kvartal

 

01.-30. ožujka 2019.

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak/listopad 2019.

Općinsko vijeće

12.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

13.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2020.g.

Općinski načelnik

IV kvartal

01-30 listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

14.

Odluka o raspodjeli  sredstvima za  rad političkih stranaka u 2020. godini

 

 

Općinski načelnik

 

 

IV kvartal

 

 

01.-30 listopada 2019.

 

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

 

 

Općinsko vijeće

15.

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učinscima za trogodišnje razdoblje 2020.-2022. godine

 

 

Općinski načelnik

 

 

IV kvartal

 

 

01.-30. listopada 2019.

 

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

 

 

Općinsko vijeće

16.

Socijalni plan Općine Kaptol za 2020. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

17.

Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

18.

Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2020. godini

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

19.

Odluka o subvenciji poljoprivrednicima  za osjemenjivanje goveda u 2020. godini

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

20.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2019.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2019.

Općinsko vijeće

21.

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol

Općinski načelnik

I kvartal

15.-27. veljače 2019

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/veljača 2019.

Općinsko vijeće

22.

Odluka o osnivanju Vlastitog pogona

Općinski načelnik

I kvartal

15.-2.7 veljače 2019

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/veljača 2019.

Općinsko vijeće

23.

Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona

Općinski načelnik

I kvartal

01.-30. ožujka 2019

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak 2019.

Općinsko vijeće

24.

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol na području Gospodarske zone Novi Bešinci

Općinski načelnik

I kvartal

15.-27. veljače 2019

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/veljača 2019.

Općinsko vijeće

25.

Odluka o komunalnom redu

Općinski načelnik

I kvartal

01.-30. veljače 2019

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ ožujak 2019

Općinsko vijeće


Vijesti