Općina Kaptol

  Kontakt podaci
  Općina Kaptol
  Školska 3, 34334 Kaptol
  OIB: 09863157252
  034/231-023
  info@opcina-kaptol.com

KLASA:022-05/20-01/07

URBROJ:2177/05-02-20-1

Kaptol, 03. siječnja 2020. godine

 

PLAN  SAVJETOVANJA  S  JAVNOŠĆU  OPĆINE  KAPTOL U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaptol

Općinski načelnik

I kvartal 2020.

 

02.–30. veljače 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/siječanj 2020.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o osnivanju Javne ustanove

Općinski načelnik

II kvartal 2020.

 

01. - 30. svibnja 2020

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/travanj 2020.

Općinsko vijeće

3.

Odluka o osnivanju TZ Općine Kaptol

Općinski načelnik

I kvartal 2020.

15. siječnja – 15. veljače 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/siječanj 2020.

Općinsko vijeće

4.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu

Općinski načelnik

I i IV  kvartal 2020.

01.-30. ožujka 2020.

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak/listopad 2020.

Općinsko vijeće

5.

Proračun Općine Kaptol za 2021 godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

 

 

6.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Kaptol

Općinski načelnik

IV  kvartal

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

7.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2021. godinu na području Općine Kaptol

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2020.

 

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

 

Općinsko vijeće

8.

Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2021. godinu

 

Općinski načelnik

 

IV kvartal

 

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

 

Općinsko vijeće

9.

Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

10.

Izmjene  i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2020. godinu na području Općine Kaptol

Općinski načelnik

I i IV kvartal

 

 

01.-30. ožujka 2020.

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak/listopad 2020.

Općinsko vijeće

11.

 Izmjene  i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol

Općinski načelnik

I i IV kvartal

 

01.-30. ožujka 2020.

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/ožujak/listopad 2020.

Općinsko vijeće

12.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2020. godinu

Općinski načelnik

I i IV kvartal

01.-30. ožujka 2020.

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

13.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2021.g.

Općinski načelnik

IV kvartal

01. -30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

14.

Odluka o raspodjeli  sredstvima za  rad političkih stranaka u 2021. godini

 

 

Općinski načelnik

 

 

IV kvartal

 

 

01.-30. listopada 2020.

 

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

 

 

Općinsko vijeće

15.

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021.-2023. godine

 

 

Općinski načelnik

 

 

IV kvartal

 

 

01.-30. listopada 2020.

 

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

 

 

Općinsko vijeće

16.

Socijalni plan Općine Kaptol za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

17.

Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2020. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

18.

Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2021. godini

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

19.

Odluka o subvenciji poljoprivrednicima  za osjemenjivanje goveda u 2021. godini

Općinski načelnik

IV kvartal

01.-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

20.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal

01-30. listopada 2020.

Odbor za statut, poslovnik i normativne akte/listopad 2020.

Općinsko vijeće

 

 


Vijesti