Općina Bol

  Kontakt podaci
  Općina Bol
  Uz pjacu 2, 21420 Bol
  OIB: 88849172829
  021 635 114
   info@opcinabol.hr

KLASA: 021-05/20-01/13

URBROJ: 2104/02-20-02/01

Mjesto i datum: 21. siječnja 2020. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BOL U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Proračun općine Bol za 2021. i projekcija proračuna 2022. do 2023.

načelnik

Prosinac 2020.

Studeni 2020.

Odbor za financije

Općinsko vijeće

2.

Program javnih potreba u kulturi općine Bol

načelnik

Prosinac 2020.

Studeni 2020.

Odbor za financije

Općinsko vijeće

3.

Program javnih potreba u športu

načelnik

Prosinac 2020.

Studeni 2020.

Odbor za financije

Općinsko vijeće

4.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021.

načelnik

Siječanj 2021.

studeni 2020

-

načelnik

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti