Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hr

KLASA:008-01/18-01/4

URBROJ:2147/01-04-01/4-18-01

Mjesto i datum: 27. prosinca 2018.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA MAKARSKE U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o komunalnoj naknadi

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I.                    tromjesečje

I.                    tromjesečje/7 dana

/

Gradsko vijeće

2.

Odluka o komunalnom doprinosu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I.                    tromjesečje

I.                    tromjesečje/7 dana

/

Gradsko vijeće

3.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I.                    tromjesečje

I.                    tromjesečje/30 dana

/

Gradsko vijeće

4.

Odluka o komunalnom redu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

II.                  tromjesečje

II.tromjesečje/30 dana

/

Gradsko vijeće

5.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske za 2020. godinu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

IV.                tromjesečje

IV.                tromjesečje/15 dana

/

Gradsko vijeće

6.

Strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom

Odjel za društvene djelatnosti

II.tromjesečje

II.tromjesečje/30 dana

/

Gradsko vijeće

7.

Pravilnik o stipendiranju studenata

Odjel za društvene djelatnosti

III.tromjesečje

III.               tromjesečje/30 dana

/

Gradonačelnik

8.

Pravilnik o stipendiranju uspješnih sportaša

Odjel za društvene djelatnosti

III.tromjesečje

              III.tromjesečje/30

                  dana

/

Gradonačelnik

9.

Odluka o zakupu poslovnog prostora

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I.                    tromjesečje

I.                    tromjesečje/7 dana

/

Gradsko vijeće


 NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Gradonačelnik Grada Makarske

Jure Brkan,dipl.oec.


Vijesti