Grad Makarska

  Kontakt podaci
  Grad Makarska
  Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
  OIB: 53515145212
  021 608 411
  protokol@makarska.hr

KLASA:008-01/19-01/1

URBROJ: 2147/01-04-01/4-19-01

Mjesto i datum: 19. prosinca 2019.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA MAKARSKE U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2020. godinu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I. tromjesečje

I. tromjesečje/30 dana

/

Gradsko vijeće

2.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske za 2020. godinu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

IV.  tromjesečje

IV.tromjesečje/30 dana

/

Gradsko vijeće

3.

Odluka o gradskim porezima Grada Makarske

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I.  tromjesečje

I. tromjesečje/30 dana

/

Gradsko vijeće

4.

Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Makarske

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

I.  tromjesečje

I. tromjesečje/30 dana

/

Gradsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 

Gradonačelnik Grada Makarske

Jure Brkan,dipl.oec.

 


Vijesti