Općina Sibinj

  Kontakt podaci
  Općina Sibinj
  108. brigade ZNG 6
  OIB: 84310475838
  035 425 298
  opcina.sibinj@sb.t-com.hr

KLASA: 022-06/20-01/07

URBROJ: 2178/08-03-20-1

Mjesto i datum: 02. siječnja 2020. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE SIBINJ U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Nacrt Strateškog programa Općine Sibinj za razdoblje 2020-2024.

Općinski načelnik

III. ili IV. kvartal 2020.

II. ili III.. Kvartal 2020.

 

Općinsko vijeće

2.

Nacrt Proračuna za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023.

Općinski načelnik

Prosinac 2020. godine

Studeni/prosinac 2020.

 

Općinsko vijeće

3.

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Sibinj

Općinski načelnik

II. i II: kvartal 2020. godine

I. i II. kvartal 2020. godine

 

Općinsko vijeće

4.

Nacrt Izvješća o stanju o prostoru Općine Sibinj

Općinski načelnik

III. i IV: kvartal 2020. godine

III. i IV. kvartal 2020. godine

 

 

5.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sibinj

Općinski načelnik

I. kvartal 2020.

I. kvartal 2020.

 

 NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 


Vijesti