Općina Sibinj

  Kontakt podaci
  Općina Sibinj
  108. brigade ZNG 6
  OIB: 84310475838
  035 425 298
  opcina.sibinj@sb.t-com.hr

KLASA: 022-06/21-01/02

URBROJ: 2178/08-03-21-1

Mjesto i datum: 07.siječnja 2021.godine

 

 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE SIBINJ 2021. GODINI

 

 

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2020.-2024.

Općinski načelnik

III. ili IV tromjesečje 2021.

I. ili II. tromjesečje 2021.

 

Općinsko vijeće

2.

Nacrt Proračuna Općine Sibinj za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.

Općinski načelnik

IV. tromjesečje 2021. godine

IV. tromjesečje

 

Općinsko vijeće

3.

Nacrt raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Sibinj

 

Općinski načelnik

I. II. tromjesečje 2021.

I.-II. tromjesečje 2021.

 

 

Općinsko vijeće

4.

Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Sibinj

Općinski načelnik

III.-IV. tromjesečje 2021.

III. –IV. tromjesečje 2021.

 

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Općinski načelnik

Josip Pavić, univ.spec.oec.Vijesti