Općina Cernik

  Kontakt podaci
  Općina Cernik
  Frankopanska 117
  OIB: 74837079406
  035 369 050
  opcina-cernik@sb.t-com.hr

 

KLASA: 008-01/16-01/01

URBROJ: 2178/16-01-16-2

Mjesto i datum: 30.12.2016.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE CERNIK U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o donošenju IV. IZMJENA I DOPUN Urbanističkog plana Općine Cernik

Načelnik

Ožujak-lipanj

15 dana

Javna rasprava 30 dana

Općinsko vijeće

2.

Plan gospodarenja otpadom

Načelnik

Ožujak-lipanj

30 dana

 

Općinsko vijeće

3.

Prijedlog Odluke o Proračunu 2018.

Načelnik

Studeni-prosinac

15 dana

 

Općinsko vijeće

4.

Program održavanja komunalne infrastrukture i gradnje objekata za 2018. godinu

Načelnik

Studeni-prosinac

15 dana

 

Općinsko vijeće

5.

Izmjena i dopuna Proračuna za 2017.

Načelnik

Studeni-prosinac

15 dana

 

Općinsko vijeće

6.

Plan gospodarenja otpadom

Načelnik

Studeni-prosinac

15 dana

 

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 
Vijesti