Općina Cernik

  Kontakt podaci
  Općina Cernik
  Frankopanska 117
  OIB: 74837079406
  035 369 050
   opcina@cernik.hr

KLASA: 008-01/18-01/02

URBROJ:2178/16-01-18-1

Mjesto i datum:01.02.2018.

 

 PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE CERNIK U 2018. GODINI

 

 

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Prijedlog Odluke o Proračunu 2018.

Načelnik

Studeni-prosinac

20.11.-20.12.2018.

 

Općinsko vijeće

2.

Program održavanja komunalne infrastrukture i gradnje objekata za 2018.

Načelnik

Studeni – prosinac

20.11.-20.12.2018.

 

Općinsko vijeće

2.

Izmjena i dopuna Proračuna 2017.

Načelnik

Studeni-prosinac

1.12.-31.12.2018.

 

Općinsko vijeće

3.

Odluka o stipendiranju učenika i studenata za 2018/2019.

Načelnik

Studeni – prosinac

1.12.-31.12.2018.

 

Općinsko vijeće

4.

ODLUKA  O  o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine  Cernik

 

Načelnik

Veljača

01.02.-28.02.2018.

 

Općinsko vijeće

5.

O D L U K U

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

 

Načelnik

Veljača

01.02.-28.02.2018.

 

Općinsko vijeće

6.

Odluka o donošenju Statuta općine

Načelnik

 veljača

01.02.-28.02.2018.

 

Općinsko vijeće

7.

Odluka o porezima Općine Cernik

Načelnik

ožujak

1.03.-30.03.2018.

 

Općinsko vijeće

8.

Prijedlog Odluke o izmjenama Proračuna 2018. – Rebalans

Načelnik

 prosinac

1.12.-31.12.2018.

 

Općinsko vijeće

9.

ODLUKU o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele poslovnog prostora u vlasništvu Općine Cernik na korištenje organizacijama civilnog društva

 

Načelnik

Ožujak

1.3.-30.03.2018.

 

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 


Vijesti