Općina Đulovac

  Kontakt podaci
  Općina Đulovac
  Đurina 132, 43532 Đulovac
  OIB: 83207178681
  043 382 028
  opcina.djulovac@gmail.com

KLASA:

URBROJ:

Mjesto i datum:

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE ĐULOVAC U 2017. GODINI

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi

Općinski načelnik

Ožujak 2017.

1. veljače do 15. ožujka

Distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom putem

Općinsko vijeće

2.

Revizija procijene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Đulovac

Općinski načelnik

1. veljače do 15. ožujka

Radna skupina siječanj – ožujak 2017.

3.

Plan zaštite od požara za područje Općine Đulovac

Općinski načelnik

Ožujak 2017.

1. veljače do 15. ožujka

Radna skupina siječanj – ožujakj2017.

Općinsko vijeće

4.

Prijedlog odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2017 .

Općinski načelnik

Ožujak 2017.

1. veljače do 15. ožujka

Radna skupina siječanj – ožujakj2017.

Općinsko vijeće

5.

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022.

JUO

Tijekom 2017

Radna skupina lipanj – studeni 2017.

Općinsko vijeće

6.

I. Rebalans proračuna Općine Đulovac za 2017. god

Općinski načelnik

Ožujak 2017.

1. veljače do 15. ožujka

Radna skupina siječanj – ožujak 2017.

Općinsko vijeće

7.

Godišnje izvršenje proračuna Općine Đulovac za 2017.

Općinski načelnik, JUO

Ožujak 2017.

1. veljače do 15. ožujka

Radna skupina siječanj – ožujak 2017.

Općinsko vijeće

8.

I. Izmjene i dopune Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini u općini Đulovac

Općinski načelnik, JUO

Ožujak 2017.

1. veljače do 15. ožujka

Radna skupina siječanj – ožujak 2017.

Općinsko vijeće

9.

Strateški plan Općine Đulovac za razdoblje 2017-2019.

Općinski načelnik

Ožujak 2017.

1. veljače do 15. ožujka

Radna skupina siječanj – ožujak 2017.

Općinsko vijeće

10.

Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Đulovac za 2017.

Općinski načelnik, JUO

Lipanj 2017.

1.svibnja do 30. lipnja 2017.

Radna skupina siječanj – ožujak 2017.

Općinsko vijeće

11.

PROGRAM UkUPNOG RAZVOJA Općine Đulovac

Općinski načelnik, JUO

Lipanj 2017.

1.svibnja do 30. lipnja 2017.

Radna skupina siječanj – ožujak 2017.

Općinsko vijeće

12.

Proračun Općine Đulovac za 2018. i projekcija za 2019. i 20120.

Općinski načelnik, JUO

Prosinac 2017.

1. listopad do 15. studeni 2017.

Radna skupina listopad – studeni 2017.

Općinsko vijeće

13.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu

Općinski načelnik, JUO

Prosinac 2017.

1. listopad do 15. studeni 2017.

Radna skupina listopad – studeni 2017.

Općinsko vijeće

14.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Općinski načelnik, JUO

Prosinac 2017.

1. listopad do 15. studeni 2017.

Radna skupina listopad – studeni 2017.

Općinsko vijeće

15.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Općinski načelnik, JUO

Prosinac 2017.

1. listopad do 15. studeni 2017.

Radna skupina listopad – studeni 2017.

Općinsko vijeće

16.

Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu u 2018. godini

Općinski načelnik, JUO

Prosinac 2017.

1. listopad do 15. studeni 2017.

Radna skupina listopad – studeni 2017.

Općinsko vijeće

17.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Đulovac za 2017.

Općinski načelnik, JUO

Prosinac 2017.

1. listopad do 15. studeni 2017.

Radna skupina listopad – studeni 2017.

Općinsko vijeće

17.

Prijedlog odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2018 .

Općinski načelnik, JUO

Prosinac 2017.

1. listopad do 15. studeni 2017.

Radna skupina listopad – studeni 2017.

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«