Općina Generalski Stol

  Kontakt podaci
  Općina Generalski Stol
  Generalski Stol 32, 47262 Generalski Stol
  OIB: 58079751001
  047 861 040
  opcina.generalski.stol1@ka.t-com.hr

KLASA: 008-04/18-01/01

URBROJ: 2133/09-18-02-01

Generalski Stol, 23.01.2018.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE GENERALSKI STOL U 2018. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada

Općinski načelnik

Ožujak 2018.

01.02. – 01.03.2018.

 

Općinsko vijeće

2.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine

Općinski načelnik

Ožujak 2018.

01.02. – 01.03.2018.

 

Općinsko vijeće

3.

Izrada strateškog razvojnog plana Općine

Općinski načelnik

Ožujak 2018.

15.02. – 15.03.2018.

Javna rasprava

Općinsko vijeće

4.

Revizija Plana gospodarenja otpadom

Općinski načelnik

Travanj 2018.

01.03. – 31.03.2018.

 

Općinsko vijeće

5.

Strategija upravljanja imovinom

Općinski načelnik

       Svibanj 2018.  

01.05. – 31.05.20118.

Javna rasprava

Općinski načelnik

6.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine za 2019. godinu sa projekcijama

Općinski načelnik

Studeni 2018.

01.10. – 31.10.2018.

 

Općinsko vijeće

7.

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2018.

01.11 – 30.11.2018.

 

Općinsko vijeće

8.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2018.

01.11 – 30.11.2018.

 

Općinsko vijeće

9.

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2018.

01.11 – 30.11.2018.

 

Općinsko vijeće

10.

Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Općinski načelnik

      Prosinac 2018.

01.11 – 30.11.2018.

 

Općinsko vijeće

11.

Program poticaja u poljoprivredi za 2019. godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2018.

01.11 – 30.11.2018.

 

Općinsko vijeće

12.

Program socijalne skrbi za 2019. godinu

Općinski načelnik

      Prosinac 2018.

01.11 – 30.11.2018.

 

Općinsko vijeće

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti