Općina Generalski Stol

  Kontakt podaci
  Općina Generalski Stol
  Generalski Stol 32, 47262 Generalski Stol
  OIB: 58079751001
  047 861 040
  opcina.generalski.stol1@ka.t-com.hr

KLASA: 008-04/19-01/01

URBROJ: 2133/09-19-02-01

Generalski Stol, 08.01.2019.

 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE GENERALSKI STOL U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izrada strateškog razvojnog plana Općine

Općinski načelnik

ožujak 2019.

15.02.-15.03.2019.

Javna rasprava

Općinsko  vijeće

2.

 

Revizija Plana gospodarenja otpadom

Općinski načelnik

travanj 2019.

01.03.-31.03.2019.

 

Općinsko vijeće

3.

Strategija upravljanja imovinom

Općinski načelnik

svibanj 2019.

01.05.-31.05.2019.

Javna rasprava

Općinski načelnik

4.

Odluka o komunalnoj naknadi

Općinski načelnik

Lipanj 2019.

01.06.-30.06.2019.

 

Općinsko vijeće

5.

Odluka o komunalnom doprinosu

Općinski načelnik

Srpanj 2019.

01.07.-31.07.2019.

 

Općinsko vijeće

6.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine za 2020.godinu sa projekcijama

Općinski načelnik

Studeni 2019.

01.10.-31.10.2019.

 

Općinsko vijeće

7.

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2019.

01.11.-30.11.2019.

 

Općinsko vijeće

8.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2019.

01.11.-30.11.2019.

 

Općinsko vijeće

9.

Program javnih potreba u kulturi za 2020.godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2019.

01.11.-30.11.2019.

 

Općinsko vijeće

10.

Program javnih potreba u sportu za 2020.godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2019.

01.11.-30.11.2019.

 

Općinsko vijeće

11.

Program socijalne skrbi za 2020.godinu

Općinski načelnik

Prosinac 2019.

01.11.-30.11.2019.

 

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 

Općinski načelnik:

Alen Halar, dipl.ing.


Vijesti