Općina Donji Andrijevci

  Kontakt podaci
  Općina Donji Andrijevci
  Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci
  OIB: 28037558650
  035/471-223
  opcinadonjiandrijevci@gmail.com

KLASA:023-01/21-01/7

URBROJ:2178/04-03-21-1

Mjesto i datum:04.01.2021.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI U 2021. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Plan razvoja Općine Donji Andrijevci za razdoblje 2020.-2030.

Jedinstveni upravni odjel

III. kvartal 2021.

III. kvartal

Radna skupina – rujan 2021.

Općinsko vijeće

2.

Proračun Općine Donji Andrijevci za 2021.godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2021..

IV. kvartal

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Načelnik

Tomislav MarijanovićVijesti