Općina Prgomet

  Kontakt podaci
  Općina Prgomet
  Dr. Franje Tuđmana 10, 21201 Prgomet
  OIB: 96601278857
  021 797 788
  opcina.prgomet@st.htnet.hr

KLASA:008-01/20-01/01

URBROJ:2134/04-03-20-01

Mjesto i datum: Prgomet, 15.siječnja 2020.god.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PRGOMET U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Plan civilne zaštite Općine Prgomet

Stožer civilne zaštite

III kvartal 2020.

Rujan 2020

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinski načelnik

2.

Odluka o usvajanju ID Prostronog plana općine Prgomet

JUO

III. kvartal 2020.

Lipanj 2020

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

3.

Odluka o usvajanju ID UPU-a radne zone Labin (Podošljak) općine Prgomet

JUO

III. kvartal 2020.

Lipanj 2020

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

4.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Prgomet za 2021.

Načelnik

IV. kvartal 2020.

Listopad  2020

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

5.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Prgomet za 2021.

Načelnik

IV. kvartal 2020.

Listopad  2020

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

6.

Program korištenja sredstva općine Prgomet za šport i kulturu za 2021.

Načelnik

IV. kvartal 2020.

Listopad  2020

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

7.

Socijalni program Općine Prgomet za 2021.

Načelnik

IV. kvartal 2020.

Listopad  2020

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

8.

Proračun Općine Prgomet za 2021. Sa projekcijama za 2022. i 2023.god.

Načelnik

IV. kvartal 2020.

Listopad  2020

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

 

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Načelnik Općine Prgomet

Ivan Skelin


Vijesti