Općina Prgomet

  Kontakt podaci
  Općina Prgomet
  Dr. Franje Tuđmana 10, 21201 Prgomet
  OIB: 96601278857
  021 797 788
  opcina.prgomet@st.htnet.hr

KLASA:008-01/21-01/02

URBROJ:2134/04-03-21-01

Mjesto i datum: Prgomet, 24.prosinca 2021.god.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PRGOMET U 2022. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o upravljanju grobljima

JUO

I kvartal 2022.

Veljača 2022.god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

2.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Prgomet za 2022. Sa projekcijama za 2023. i 2024.god.

Načelnik

II kvartal 2022.

Svibanj 2022.god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

3.

Izmjene i dopune Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Prgomet za 2022.

Načelnik

II. kvartal 2022.

Svibanj  2022.god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

4.

Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Prgomet za 2022.

Načelnik

II. kvartal 2021.

Svibanj  2022.god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

5.

Odluka o usvajanju ID Prostornog plana općine Prgomet

JUO

III. kvartal 2022.

           Kolovoz   2022.god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

6.

Proračun Općine Prgomet za 2023. Sa projekcijama za 2024. i 2025.god.

Načelnik

IV. kvartal 2022.

Listopad  2022. god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

7.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Prgomet za 2023.

Načelnik

IV. kvartal 2022.

Listopad  2022.god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

8.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Prgomet za 2023.

Načelnik

IV. kvartal 2022.

Listopad  2022.god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

9.

Program korištenja sredstva općine Prgomet za šport i kulturu za 2022.

Načelnik

IV. kvartal 2022.

Listopad  2022.god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

10.

Socijalni program Općine Prgomet za 2022.

Načelnik

IV. kvartal 2022.

Listopad  2022.god.

Internetsko savjetovanje/30 dana

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«Vijesti