Općina Ražanac

  Kontakt podaci
  Općina Ražanac
  Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac
  OIB: 08842442553
   023 651 402
  info@opcina-razanac.hr

KLASA:008-01/21-01/03

URBROJ:2198-10-21-1

Mjesto i datum:20.02.2021.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE RAŽANAC U 2021. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izmjene i dopune  Prostornog Plana

Načelnik

Rujan 2021

1-30.07. 2021

Javna rasprava – srpanj 2018.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o tržnom redu

Načelnik

II. kvartal 2021.

1-30. rujna 2018.

Radna skupina -  rujan 2021

Općinsko vijeće

3.

Odluka o davanju u najam javnih površina u vlasništvu Općine Ražanac

Načelnik

Rujan 2021.

15. -30 rujna

Radna skupina

Općinsko vijeće


NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Načelnik Općine Ražanac

Nikola Miletić, ingVijesti