Grad Oroslavje

  Kontakt podaci
  Grad Oroslavje
  Oro trg 1
  OIB:
  049/284-175
   grad-oroslavje@kr.t-com.hr

KLASA: 008-03/22-01/03

URBROJ: 2140-4-1-22-1

Mjesto i datum: Oroslavje, 3.1.2022.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA OROSLAVJA U 2022. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Oroslavja i Opći uvjeti

Gradonačelnik

I. kvartal 2022.

15.2.-15.-3.2022.

 

Gradsko vijeće

2.

Pravilnik o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama

Jedinstveni upravni odjel

I. Kvartal 2022.

1.-30.3.2022.

 

Gradonačelnik

3.

Odluka o komunalnom redu

Jedinstveni upravni odjel

I. Kvartal 2022.

1.-30-4.2022.

 

Gradsko vijeće

4.

Statut Grada Oroslavja

Jedinstveni upravni odjel

IV. kvartal 2022.

1.-30.10.2022.

 Odbor za statut i poslovnik, studeni 2022.

Gradsko vijeće

5.

Poslovnik o radu Gradskog vijeća

Jedinstveni upravni odjel

IV. kvartal 2022.

1.-30.10.2022.

Odbor za statut i poslovnik, studeni 2022.

Gradsko vijeće

6.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal 2022.

1.-30.10.2022.

 

Gradsko vijeće

7.

Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

Jedinstveni upravni odjel

IV. kvartal 2022.

1.-30.11.2022.

 

Gradsko vijeće

8.

Pravilnik o korištenju društvenih domova na području Grada Oroslavja

Jedinstveni upravni odjel

IV. Kvartal 2022.

16.8.-16.9.2022.

 

Gradsko vijeće

9.

Plan upravljanja imovinom za 2022.

Jedinstveni upravni odjel

I. Kvartal 2022.

25.7.-25.8.2022.

 

 

10.

Proračun Grada Oroslavja za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Gradonačelnik

I. Kvartal 2022.

15.11.-15.12.2022.

Komisija za proračun, prosinac 2022.

Gradsko vijeće


Vijesti