Općina Podcrkavlje

  Kontakt podaci
  Općina Podcrkavlje
  Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje
  OIB: 39613161208
  035/221-109
  opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr

KLASA: 023-01/21-01/9

URBROJ: 2178/13-02-21/1

Mjesto i datum: 31.  siječnja 2021.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PODCRKAVLJE U 2021. GODINI

 

R.br.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Prijedlog Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta općine Podcrkavlje

Načelnik općine

veljača/ožujak  2021.

veljača 2021.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost – veljača 2021.

Općinsko vijeće

2.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća

Načelnik općine

veljača/ožujak  2021.

veljača 2021.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost – veljača 2021.

Općinsko vijeće

3.

Prijedlog III.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje

Načelnik općine

III. kvartal  2021.

srpanj 2021.

Radna skupina srpanj 2021.

Općinsko vijeće

4.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2021. godinu

Načelnik općine

III. kvartal  2021.

srpanj 2021.

Radna skupina srpanj 2021.

Općinsko vijeće

5.

Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna općine Podcrkavlje za 2021. godinu

 

 

Načelnik općine

III. kvartal  2021.

srpanj 2021.

Radna skupina srpanj 2021.

Općinsko vijeće

6.

Prijedlog Plana Proračuna Općine Podcrkavlje za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

7.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Podcrkavlje za 2022. godinu

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

8.

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

 

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

9.

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

 

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

10.

Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2022. godini

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

11.

Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

12.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Podcrkavlje u 2022. godini

 

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

13.

Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podcrkavlje u 2022. godini

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

14.

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

15.

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

16.

Prijedlog Programa financiranja protupožarne i civilne zaštite za 2022. godinu

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

17.

Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za 2022. godinu

Načelnik općine

IV. kvartal 2021.

31. 10. -30.11. 2021.

Radna skupina listopad 2021.

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

Načelnik općine Podcrkavlje

Tomislav TrtanjVijesti