Općina Pićan

  Kontakt podaci
  Općina Pićan
  Pićan 40, 52332 Pićan
  OIB: 30638625602
  052 887 058
  info@pican.hr

KLASA: 022-05/18-01/99

URBROJ: 2144/05-01-01-18-2

Mjesto i datum: 21. prosinca 2018. g.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE PIĆAN U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Urbanistički plan uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“

Jedinstveni upravni odjel

svibanj 2019.g.

I./II. kvartal 2019.g.

Javna rasprava

I. kvartal

Općinsko vijeće

2.

Odluka o komunalnom redu

Jedinstveni upravni odjel

srpanj 2019.g.

II. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

II. kvartal 2019.g.

Općinsko vijeće

3.

Odluka o komunalnoj naknadi

Jedinstveni upravni odjel

siječanj 2019.g.

I. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

II. kvartal 2019.g.

Općinsko vijeće

4.

Odluka o komunalnom doprinosu

Jedinstveni upravni odjel

siječanj 2019.g.

I.kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

I. kvaral

Općinsko vijeće

5.

Izmjene i dopune Poslovnika o radu općinskog vijeća

Jedinstveni upravni odjel

ožujak/travanj 2019.g.

II. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

II. kvartal

Općinsko vijeće

6.

Strategija razvoja turizma Općine Pićan

Jedinstveni upravni odjel

siječanj/veljača 2019.g.

I. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

I. kvartal

Općinsko vijeće

7.

Proračun Općine Pićan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2021. godinu

Jedinstveni upravni odjel

prosinac 2019.g.

IV. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

IV. kvartal

Općinsko vijeće

8.

Strategija upravljanja imovinom Općine Pićan

Jedinstveni upravni odjel

ožujak/travanj 2019.g.

II. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

II. kvartal

Općinsko vijeće

9.

Socijalni program Općine Pićan

Jedinstveni upravni odjel

srpanj/kolovoz 2019.g.

III. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

III. kvartal

Općinsko vijeće

10.

Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta itd.

 

Jedinstveni upravni odjel

kolovoz/rujan 2019.g.

III. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

III. kvartal

Općinsko vijeće

11.

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

 

Jedinstveni upravni odjel

rujan/listopad 2019.g.

III. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

III. kvartal 2019.g.

Općinsko vijeće

12.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Pićan

Jedinstveni upravni odjel

siječanj/veljača 2019.g.

I. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

I. kvartal 2019.g.

Općinsko vijeće

13.

Odluka o načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama

Jedinstveni upravni odjel

ožujak/travanj 2019.g.

I. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

I. kvartal 2019.g.

Općinsko vijeće

14.

Odluka o djelatnostima od značaja koje se smatraju komunalnim djelatnostima

Jedinstveni upravni odjel

travanj/svibanj 2019.g.

II. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

II. kvartal 2019.g.

Općinsko vijeće

15.

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, tj. koncesije

Jedinstveni upravni odjel

travanj/svibanj 2019.g.

II. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

II. kvartal 2019.g.

Općinsko vijeće

16.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

Jedinstveni upravni odjel

siječanj 2019.g.

I. kvartal 2019.g.

Internetsko savjetovanje

I. kvartal 2019.g.

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 

Načelnik Općine Pićan

Ivan Franković

 


Vijesti