Općina Konavle

  Kontakt podaci
  Općina Konavle
  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  OIB: 24482197680
   020/478-401
  info@opcinakonavle.hr

KLASA:022-05/18-02/73

URBROJ:2117/02-03/1-18-1

Cavtat,21.prosinca 2018.g.

 

 

 

 

 

 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE KONAVLE U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivanom vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Donositelj akta

1.

Odluka o zakupu javnih površina

Upravni odjel za komunalni sustav  i gospodarenje nekretninama

Veljača 2019.g.

Siječanj 2019.g.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o nerazvrstanim cestama

Upravni odjel za komunalni sustav  i gospodarenje nekretninama

 

Veljača 2019.g.

Siječanj 2019.g.

Općinsko vijeće

3.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Konavle

Upravni odjel za komunalni sustav  i gospodarenje nekretninama

 

Ožujak 2019.g.

Veljača 2019.g.

 

Općinsko vijeće

4.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Upravni odjel za komunalni sustav  i gospodarenje nekretninama

 

Ožujak 2019.g.

Veljača 2019.g.

 

Općinsko vijeće

5.

Pravilnik o vizualnom identitetu Cavtata

Upravni odjel za komunalni sustav  i gospodarenje nekretninama

 

Travanj 2019.g.

Ožujak 2019.g.

 

Općinsko vijeće

6.

Odluka o razvoju poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle

Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove

Travanj 2019.g.

Ožujak 2019.g.

 

Općinsko vijeće

7.

Odluka o komunalnom redu

Upravni odjel za komunalni sustav  i gospodarenje nekretninama

 

Lipanj 2019.g.

Svibanj 2019.g.

 

Općinsko vijeće

8.

Izmjene i dopune proračuna za 2019.g.

Upravni odjel za proračun i financije

Srpanj 2019.g.

Lipanj 2019.g.

Općinsko vijeće

9.

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

Srpanj 2019.g.

Lipanj 2019.g.

Općinsko vijeće

10.

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

Srpanj 2019.g.

Lipanj 2019.g.

Općinsko vijeće

11.

Izmjene Programa socijalno-zdravstvenih i demografskih mjera

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Srpanj 2019.g.

Lipanj 2019.g.

Općinsko vijeće

12.

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Srpanj 2019.g.

Lipanj 2019.g.

Općinsko vijeće

13.

Izmjene Programa javnih potreba u sportu

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Srpanj 2019.g.

Lipanj 2019.g.

Općinsko vijeće

14.

Druge izmjene i dopune proračuna

Općine Konavle

Upravni odjel za proračun i financije

Prosinac   2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

15.

Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

Prosinac 2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

16.

Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

Prosinac 2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

17.

Druge izmjene Programa socijalno-zdravstvenih i demografskih mjera

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Prosinac 2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

18.

Druge izmjene Programa javnih potreba u kulturi

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Prosinac 2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

19.

Druge izmjene Programa javnih potreba u sportu

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Prosinac

2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

20.

Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle za 2020.g.

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

21.

Proračun Općine Konavle za 2020.g s projekcijama za 2021 i 2022.g.

Upravni odjel za proračun i financije

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

22.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.g.

Upravni odjel za proračun i financije

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

23.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

24.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2020.g.

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav  i gospodarenje nekretninama

Prosinac

2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

25.

Program socijalno-zdravstvenih i demografskih mjera za 2020.g.

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

26

Program javnih potreba u kulturi za 2020.g.

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

27.

Program javnih potreba u sportu za 2020.g.

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

28.

Program utroška boravišne pristojbe za 2020.g.

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

29.

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

30.

Odluka o financiranju političkih stranaka i vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle izabranih s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle za 2020.g.

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti Prosinac  2019.g.

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

31.

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe na području Općine Konavle

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

Prosinac  2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

32.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2020.g.

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

Prosinac

2019.g.

Studeni 2019.g.

Općinsko vijeće

  

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

 

 

Načelnik Općine Konavle

Božo Lasić,dipl.iur.

 


Vijesti