Općina Sveti Filip i Jakov

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Filip i Jakov
  Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
  OIB: 57113796391
   +385 23 389 800
  protokol@opcina-svfilipjakov.hr

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV U 2022. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

2.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

3.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

4.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

5.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

6.

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

7.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

8.

Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

9.

Izmjene i dopune Programa utroška sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

10.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

11.

Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

12.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

13.

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

14.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

15.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

JUO

I. – IV. kvartal 2022. godine

I. – IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

16.

Odluka o dodjeli općinskih priznanja

JUO

III kvartal 2022

III kvartal 2022

30 dana

Općinsko vijeće

17.

Odluka o isplati božićnice umirovljenicima

JUO

IV kvartal 2022

IV kvartal 2022

15 dana

Općinsko vijeće

18.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu

Općinski načelnik

I – IV kvartal 2022

I – IV kvartal 2022

15 dana

Općinski načelnik

19.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV kvartal 2022

IV kvartal 2022

15 dana

Općinski načelnik

20.

Odluka o donošenju 9. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

JUO

I kvartal 2022.

I. kvartal 2022

Javna rasprava

Općinsko vijeće

21.

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog građevinskog područja Dolac – Brnine

JUO

I kvartal 2022.

I. kvartal 2022

Javna rasprava

Općinsko vijeće

22.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar

JUO

I kvartal 2022.

I. kvartal 2022

Javna rasprava

Općinsko vijeće

23.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Svetom Petru

JUO

II kvartal 2022.

II kvartal 2022

Javna rasprava

Općinsko vijeće

24.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Raštane Donje 2

JUO

II kvartal 2022.

II kvartal 2022

Javna rasprava

Općinsko vijeće

25.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Raštane Donje 3

JUO

II kvartal 2022.

II kvartal 2022

Javna rasprava

Općinsko vijeće

26.

Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova

JUO

IV kvartal 2022

IV kvartal 2022

30 dana

Općinsko vijeće

27.

Proračun Općine Sveti Filip i Jakov  za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

28

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

29

Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

30

Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

31.

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

32.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

33.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

34.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

35.

Program utroška sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

36.

Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

37.

Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće

38.

Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022. godine

IV. kvartal 2022. godine

30 dana

Općinsko vijeće


NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti