Općina Lovran

  Kontakt podaci
  Općina Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran
  OIB: 385136362785
  051-291-045
  opcina.lovran@ri.ht.hr

KLASA: 650-01/17-01/1

URBROJ: 2156/02-02-17-4

Mjesto i datum: U Lovranu, 02. siječnja 2017. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE LOVRAN U 2017. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Izmjene Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lovran

Općinski načelnik

Općine Lovran

Listopad 2017. godine

Rujan 2017. godine

Radna skupina u rujnu 2017.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o porezima Općine Lovran

Općinski načelnik

Općine Lovran

Studeni 2017. godine

Listopad 2017. godine

Radna skupina rujan-listopad 2017.

Općinsko vijeće

3.

Odluka o komunalnom redu Općine Lovran

Općinski načelnik

Općine Lovran

Prosinac 2017. godine.

Studeni 2017. godine

Radna skupina u listopadu 2017.

Općinsko vijeće

4.

Odluka o komunalnom redarstvu Općine Lovran

Općinski načelnik

Općine Lovran

Prosinac 2017. godine

Studeni 2017. godine

Radna skupina u listopadu 2017.

Općinsko vijeće

5.

Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Općinski načelnik

Općine Lovran

Prosinac 2017. godine

10. studenog-10. prosinca 2017.

Radna skupina u listopadu-studenom 2017.

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«