Općina Berek

  Kontakt podaci
  Općina Berek
  Berek 77, 43232 Berek
  OIB: 43345188266
  043 548 017
  opcina@berek.hr

KLASA: 008-01/20-01/02

URBROJ: 2123/02-02-20-1

Mjesto i datum: Berek, 02. siječnja 2020. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BEREK U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Berek

Načelnik

I. kvartal 2020.

1.-28. veljače 2020.

Radna skupina – veljača 2020.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Berek

Načelnik

I. kvartal 2020.

1.-28. veljače 2020.

Radna skupina- veljača 2020.

Općinsko vijeće

3.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

Načelnik

I. kvartal

1. – 28. veljače 2020.

Radna skupima – veljača 2020.

Općinsko vijeće

4.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Berek za 2020.

Načelnik

I. kvartal

1. – 28. veljače 2020.

Radna skupina – veljača 2020.

Općinsko vijeće

5.

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za Općinu Berek

Načelnik

I. kvartal

1. – 28. veljače 2020.

Radna skupima – veljača 2020.

Općinsko vijeće

6.

Proračun Općine Berek za 2021. i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023.

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

7.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Berek za 2021.

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

8.

Program

javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju

u Općini Berek za 2021. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

9.

Program javnih potreba u kulturi

Općine Berek za 2021. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

10.

Program

održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Berek  u 2021. godini

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

11.

Program

socijalnih potreba na području

Općine Berek za 2021. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

12.

Programa  javnih potreba u sportu Općine Berek za 2021. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

13.

Program   korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivredno zemljišta

 u vlasništvu RH za 2021. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

14.

Program javnih potreba u vatrogastvu  i civilnoj zaštiti  na području Općine Berek  u 2021. godini

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

15.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Berek za 2021. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

16.

Program  utroška sredstava šumskog doprinosa

za 2021.  godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2020.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti