Općina Berek

  Kontakt podaci
  Općina Berek
  Berek 77, 43232 Berek
  OIB: 43345188266
  043 548 017
  opcina@berek.hr

KLASA: 008-01/21-01/01

URBROJ: 2123/02-02-21-1

Mjesto i datum: Berek, 04. siječnja 2021. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE BEREK U 2021. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.

Načelnik

I. kvartal

1.-28. veljače 2021.

Radna skupina – veljača 2021.

Općinsko vijeće

2.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Berek za 2021.

Načelnik

I. kvartal

1.-28. veljače 2021.

Radna skupina- veljača 2021.

Općinsko vijeće

3.

Proračun Općine Berek za 2022. i Projekcija Proračuna za 2023. i 2024.

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studeni 2021.

Radna skupima – studeni 2021.

Općinsko vijeće

4.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Berek za 2021.

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

5.

Strateški plan Općine Berek 2021. – 2027.

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

6.

Program zaštite divljači za Općinu Berek

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

7.

Program

javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju

u Općini Berek za 2022. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2020.

Općinsko vijeće

8.

Program javnih potreba u kulturi

Općine Berek za 2022. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

9.

Program

održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Berek  u 2022. godini

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

10.

Program

socijalnih potreba na području

Općine Berek za 2022. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

11.

Programa  javnih potreba u sportu Općine Berek za 2022. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

12.

Program   korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivredno zemljišta

 u vlasništvu RH za 2022. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

13.

Program javnih potreba u vatrogastvu  i civilnoj zaštiti  na području Općine Berek  u 2022. godini

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

14.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Berek za 2022. godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

15.

Program  utroška sredstava šumskog doprinosa

za 2022.  godinu

Načelnik

IV. kvartal

1. – 30. studenog 2021.

Radna skupina – studeni 2021.

Općinsko vijeće

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«

Načelnik Općine Berek

Mato TonkovićVijesti