Općina Sveti Lovreč

  Kontakt podaci
  Općina Sveti Lovreč
  Gradski trg 4, Sveti Lovreč 52448
  OIB: 19903347497
  052 448 195
  opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

KLASA:032-01/22-02/1

URBROJ:2163-33-03-22-1

Mjesto i datum: Sv. Lovreč Pazenatički, 08. veljače 2022. godine

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE SV. LOVREČ U 2022. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Odluka o komunalnim djelatnostima

Općinski načelnik

III. kvartal 2022.

1-30. rujna 2022.

Radna skupina - rujan 2022

Općinsko vijeće

2.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu

Općinski načelnik

III. kvartal 2022.

1-30. rujna 2022.

Radna skupina - rujan 2022.

Općinsko vijeće

3.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Sv. Lovreč u 2023. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022.

prosinac 2022.

 Radna skupina – prosinca 2022.

 

Općinsko vijeće

4.

Proračun Općine Sv. Lovreč za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022.

Prosinac 2022.

Radna skupina – prosinac 2022.

Općinsko vijeće

5.

Programi javnih potreba Općine Sv. Lovreč za 20232. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2022.

Prosinac 2022.

Radna skupina – prosinac 2022.

Općinsko vijećeNAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Vijesti