Općina Veliki Bukovec

  Kontakt podaci
  Općina Veliki Bukovec
  Dravska 7, 42231 Mali Bukovec
  OIB: 09571757651
  042 / 840-040
  opcinavk@gmail.com

KLASA: 008-01/18-01/04

URBROJ:2186/028-02-18-1

Mjesto i datum: Veliki Bukovec, 20.12.2018.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE VELIKI BUKOVEC U 2019. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

 Načini provedbe savjetovanja

 (internet, oglas, javne rasprave,javne skupine i sl.)

Donositelj akta

1.

Odluka o komunalnoj naknadi

Jedinstveni upravni odjel

 I. kvartal 2019.

do 30 dana

Internet savjetovanje

Općinsko vijeće

2.

Prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Veliki  Bukovec

Jedinstveni upravni odjel

III. kvartal 2019.

do 30 dana

Javna rasprava

Općinsko vijeće

3.

Prijedlog Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu i projekcije za 2021.- 2022. godine

Jedinstveni upravni odjel

Odbor za financije i proračun

 IV. kvartal 2019.

do 30 dana

Internet savjetovanje

Općinsko vijeće

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.

 

Načelnik Općine Veliki Bukovec

Franjo Vrbanić


Vijesti