Općina Marijanci

  Kontakt podaci
  Općina Marijanci
  Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci
  OIB: 10282419721
  031 643 100
  info@marijanci.hr

KLASA: 011-01/20-01/01

URBROJ: 2115/02-01-20-08

Mjesto i datum: Marijanci, 30. prosinac 2020. godine

 

 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE MARIJANCI U 2021. GODINI

 

 

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

1.

Strategija razvoja Općine Marijanci za razdoblje 2021.- 2025.

Općinski načelnik

IV. kvartal 2021.

IV. kvartal 2021.

Radna skupina – rujan 2021.

Općinsko vijeće

2.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2021.

Općinski načelnik

I. kvartal 2021.

I. kvartal 2021.

N/P

Općinsko vijeće

3.

Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Marijanci

 

Općinski načelnik

 

I. kvartal 2021.

 

I. kvartal 2021.

 

N/P

 

Općinsko vijeće

4.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2021.

Općinski načelnik

IV. kvartal 2021.

IV. kvartal 2021.

N/P

Općinsko vijeće

5.

Plan upravljanja imovinom Općine Marijanci u 2022. godini

Općinski načelnik

IV. kvartal 2021.

IV. kvartal 2021.

N/P

Općinsko vijeće

6.

Proračun Općine Marijanci za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Općinski načelnik

IV. kvartal 2021.

IV. kvartal 2021.

N/P

Općinsko vijeće

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Načelnik Općine Marijanci

Darko DorkićVijesti