Općina Kaštelir - Labinci

  Kontakt podaci
  Općina Kaštelir - Labinci
  Kaštelir 113, 52464 Kaštelir 113, 52464 Kaštelir
  OIB: 92974208191
  052 455 - 113
  opckas-lab@pu.t-com.hr

KLASA:022-01/19-01/12

URBROJ:2167/06-03-19-03

Kaštelir-Castelliere: 23. prosinac 2019.

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA U 2020. GODINI

 

R.B.

Naziv akta ili dokumenta

Nositelj izrade nacrta prijedloga akta

Očekivano vrijeme donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja / očekivano vrijeme

Donositelj akta

 

1.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica

Općinski načelnik

Do 31. ožujka 2020.

30 dana

Ponovljena javna rasprava siječanj-ožujak

Općinsko vijeće

 

2.

Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica u 2021.godini

Jedinstveni upravni odjel

  IV. tromjesečje 2020.

30 dana

NE

Općinsko vijeće

 

3.

Proračun Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Općinski načelnik

Studeni -prosinac 2020.g.

30 dana

NE

Općinsko vijeće

 

4.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine  Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica  za 2021. godinu

Jedinstveni upravni odjel

 

Prosinac  2020.

 

30 dana

NE

Općinsko vijeće

 

5.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica za 2021. godinu

Jedinstveni upravni odjel

 

IV. tromjesečje 2020.

 

30 dana

NE

Općinsko vijeće

 

6.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica u 2021. godini

Jedinstveni upravni odjel

 

 

 

IV. tromjesečje 2020.

 

30 dana

NE

Općinsko vijeće

 

7.

Program javnih potreba na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica u 2021. godini

Jedinstveni upravni odjel

 

 

 

IV. tromjesečje 2020.

 

30 dana

NE

Općinsko vijeće

 

8.

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Jedinstveni upravni odjel

II. tromjesečje 2020.

30 dana

NE

Općinsko vijeće

 

9.

Odluka o komunalnom redu

 

Jedinstveni upravni odjel

Siječanj-ožujak 2020.

30 dana

NE

Općinsko vijeće

 

10.

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija

Jedinstveni upravni odjel

Siječanj-ožujak 2020.

30 dana

NE

Općinsko vijeće

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Temeljem čl. 11. st. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst): »Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti putem elektroničke pošte, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.«


Općinski načelnik

Enio Jugovac


Vijesti